Predavanja počinju 14.12.2023.

A2 KATEGORIJA

Vozilo za osposobljavanje: Kawasaki Z400 ABS 2020

A2, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više;

minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.

Posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCijena u eurima s PDV-om
Ne posjedujem vozačku dozvolu. 30 20 650.00 €
Posjedujem: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 397.50 €
Posjedujem: A1 0 7 185.50 €
Posjedujem: AM 0 10 265.00 €
A2 bez poluge mjenjača 0 5 132.50 €
Cijena jednog dopunskoga sata s PDV-om 4.00 € 26.50 € ------