Predavanja počinju 15.12.2022.

A2 KATEGORIJA

Vozilo za osposobljavanje: Kawasaki Z400 ABS 2020

A2, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više;

minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.