Predavanja počinju 15.12.2022.

A KATEGORIJA

Vozilo za osposobljavanje: Yamaha MT 07 ABS 2019

A, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice;

– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW, – minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,

– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.