Predavanja počinju 14.12.2023.

Autoškola kategorije

U našoj autoškoli možete polagati kategorije:

A1 kategorija
A2 kategorija
A kategorija
B kategorija