Predavanja počinju 15.12.2022.

Autoškola kategorije

U našoj autoškoli možete polagati kategorije:

A1 kategorija
A2 kategorija
A kategorija
B kategorija