Predavanja počinju 13.10.2022. 

Autoškola kategorije

U našoj autoškoli možete polagati kategorije:

A1 kategorija
A2 kategorija
A kategorija
B kategorija