Predavanja počinju 18.08.2022.   

Autoškola kategorije

U našoj autoškoli možete polagati kategorije:

A1 kategorija
A2 kategorija
A kategorija
B kategorija