Predavanja počinju 14.12.2023.

A1 KATEGORIJA

Vozilo za osposobljavanje: YAMAHA YS-125, 2019.

A1, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;;

– motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.

Posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCijena u eurima s PDV-om
Ne posjedujem vozačku dozvolu. 30 20 650.00 €
Posjedujem: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 7 185,50 €
Posjedujem: AM 0 10 265,00 €
A1 Bez poluge mjenjača 0 5 132,50 €
A1 Cijena jednog dopunskog sata s PDV-om 4.00 € 26.50 € ----